Kunst Stilarter

Vi har samlet nogle af de mest anerkendte malerkunst stilarter, og beskrevet dem kort nedenfor. Mange af disse stilarter kan findes inden for vores sortiment, og forhandles på vores hjemmeside. Malerkunstens stilarter, er fokus området for denne side.

Se alle malerierne. Klik her

Asger Jorn abstrakt maleri stilart

Asger Jorn 1914–1973. “In the Beginning Was the Image”, 1965.

Abstrakt kunst 1900 –

Abstrakt kunst forestiller og efterligner ikke genstande fra virkeligheden. Formsproget kan beskrives som nonfigurativt, spontant, og uden kontekst. Abstrakt kunst benytter ikke formerne og farverne til at repræsentere noget bestemt, men får elementerne til at tage form i sin egen retning. Maleriet kan dog stadig knyttes til betydninger, symboler og forestillinger, men på et mere abstrakt plan. Kort fortalt, den der ser på maleriet afgør selv, hvad maleriet udtrykker og betyder. 

Under abstrakt kunst findes Abstrakt ekspressionisme, der havde sit gennembrud i 1951, New York. Stilarten tager udgangspunkt i kunstnerens indre følelser og underbevidsthed. Her ønsker kunstneren, at udtrykke noget relevant og nutidigt med hentydninger, symboler og farvekoder. Kunstværket kan have politisk, etisk, personlig og samfundsmæssig betydning for publikum.

CoBrA er endnu et formsprog, der blev dannet omkring abstrakt kunst. CoBrA bevægelsen blev dannet i 1948 og bestod hovedsageligt af kunstnere fra Danmark, Belgien og Holland. Navnet CoBrA er en sammentrækning af tre landes hovedstæder: Copenhagen, Bruxelles og Amsterdam.

CoBra tager udgangspunkt i det abstrakte, spontane, maskerne, børnetegninger og eksperimenter med farver og materialer. Sammenslutningen sluttede i 1951, men trods dens korte levetid er CoBrA stadig en kraftfuld inspirationskilde for flere af nutidens kunstnere.

Mike Winkelmann digital maleri stilart

Mike Winkelmann, Beeple 1981. “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS”.

Digital kunst 1960 –

Digital kunst er kunst, der er produceret med digitale redskaber og som kan distribueres digitalt, og som reflekterer teknologi og digital kultur. Digital kunst kan være et installationskunstværk, hvor teknologi fremtræder. Oftest er digital kunst interaktivt, så publikum kan påvirke kunstværket. Digital kunst kan også være rent computergenereret eller komme fra andre teknologiske kilder.

Mere generelt bruges udtrykket digital kunstner til at beskrive en kunstner, der bruger digital teknologi til produktion af sin kunst. I udvidet forstand er “digital kunst” samtidskunst, hvor der bruges digitale metoder til produktion af kunstværket. Eksempelvis et kunstværk, der er blevet til en plakat, som først er blevet fotograferet, indscannet og derefter bearbejdet med digital redigering og sendt til trykkeri.

Edvard Munch ekspressionisme maleri stilart

Edvard Munch 1863–1944. “Evening at Karl Johan”, 1892.

Ekspressionisme 1890 –

Ekspressionisme kommer af ordet “expression”, som betyder at “udtrykke”. Ekspressionismen kom som et opgør mod datidens samfund, det harmoniske og idylske slør, der dengang stærkt prægede billedkunsten, litteraturen og lyrikken. En tid, hvor man var optaget af den nye måde, at se verden på efter “Det Moderne Gennembrud”, hvor relativitetsteorien blev bekendtgjort. 

Nogle kunstnere mente dengang, at virkeligheden var blevet forgyldt og mangfoldighedens dagligdag ikke var realistisk repræsenteret. Kunstnere forsøgte derfor, at fremhæve dagligdagens farver, situationer, bekymringer og udfordringer. Nemlig for at udtrykke noget, der var relaterbart for det brede publikum af befolkningen.

I ekspressionismen lægges der stor vægt på intensiteten i motivets udtryk. Kunstneren fremhæver farver, ansigtsudtryk, stemninger og situationer, for at udtrykke en handling. Ekspressionismen tager udgangspunkt i det indre, i modsætning til impressionismen, der fokusere på det ydre.

Vincent Van Gogh impressionisme maleri stilart

Vincent Van Gogh 1853–1890. “Starry Night”, 1889.

Impressionisme 1870 –

Impressionisme kommer af ordet “impression”, der betyder “indtryk”. Stilarten stammer fra Frankrig. Det er kendetegnende for stilarten, at der sættes fokus på kunstnerens subjektive oplevelse og fortolkning med motiver fra dagligdagen. Der males med hurtige penselstrøg, og det er tit motiver fra naturen, der portrætteres. 

Impressionisme handler ikke om at male, så det ligner et fotografi. Maleren er mere optaget af at indfange et indtryk af virkeligheden i et bestemt øjeblik. Objekter bevarer deres realistiske udseende, men har en livlighed omkring dem, der er unik for denne stil.

Ser man impressionistiske malerier tæt på, er der ofte brugt en teknik, som ser meget grynet ud. Billedet er sammensat af hundreder eller tusindevis af små prikker eller penselstrøg. Når man ser billedet på afstand forenes farverne på den helt rigtige måde og motivet virker meget detaljeret.
 
Pablo Picasso kubisme maleri stilart

Pablo Picasso 1881–1973. “Femme Assise”, 1909.

Kubisme 1910 –

Kubistiske malerier er kendetegnede ved, at vi være kasselignende, abstrakte og firkantede motiver. Et kendetegn for kubistiske kunstværker, er det, at objektet bliver analyseret, brudt op og samlet igen i en abstrakt form. Fremfor at afbilde objekterne fra et enkelt synspunkt, afbilder kunstneren motivet fra flere sider samtidig, for at vise motivet i en større kontekst.

Frank Stella minimalisme maleri stilart

Frank Stella 1936. Uden titel, 1967.

Minimalistisk 1960 –

Minimalismen er en stilart, der tager udgangspunkt i det basale, geometriske figurer, få og lige linjer, hvor det er kunstnerens formål, at fjerne sig selv så meget som muligt fra det endelige kunstværk. Minimalisme i dag, kendetegner især interiør, design og indretningsstil. Indenfor billedkunst holder det minimalistiske kunstværk sig til en enkelt eller få farveskalaer, en enkelt teknik og et enkelt motiv.

I bund og grund handler minimalisme om, hvad genren ikke er. Motiverne og kunsthåndværket fremstår færdigt og fuldendt, men uden at portrættere en handling. Minimalismen kan i høj grad karakteriseres ved, hvad det den ikke gør. 

Johannes Hofmeister naturalisme maleri stilart

Johannes Hofmeister 1914–1990. Ukendt titel, ca. 1950

Naturalisme 1860 –

Naturalistisk kunst forsøger at gengive virkeligheden, senarier og naturen, men ikke nødvendigvis på en realistisk måde. Kunstneren ønsker at fange omgivelserne så nøjagtigt og objektivt som muligt, ved afbildning af motiver, elementer og inspiration, der er hentet fra virkeligheden og naturen. 

Kort fortalt er naturalisme et udsnit af virkeligheden, set med kunstnerens øjne og temperament.

Roy Lichtenstein popart maleri stilart

Roy Lichtenstein 1923–1997. “Whaam!”, 1963.

Pop kunst 1950 –

Popkunst søger mod den figurative kunst med temaer fra samfundet og massekulturen. Et kendetegn for popkunst vil således være referencer til samfundet og dets symbolverden, f.eks. reklamer, medier, kendisser og brands.

Popkunst har typisk et tegneserie lignede udtryk og indeholder genkendelige elementer. Oftest med referencer til samfundet, konceptuelle konflikter og symbolske betydninger. Popkunsten kan således både tolkes som en hyldest til massesamfundet og som en kritik til samfundet.

Edward Hoppe realisme maleri stilart

Edward Hopper 1882 – 1967. “Nighthawks”, 1942.

Realisme 1840 –

Realistisk kunst afspejler det realistiske og autentiske. Det behøver ikke at ligne et fotografi, men det er vigtigt, at det er situationen på billedet, som viser det realistiske. Kunstneren forsøger således, at afbillede en situation eller genstand fra virkeligheden. Realistisk kunst handler derfor om, at gengive en virkelighed i dets reelle form – ikke abstrakt, men derimod konkret og autentisk.

Realismen er også en erkendelse af, at virkeligheden subjektivt afgøres af hvert individ og den måde, hvorpå individet opfatter virkeligheden. Med andre ord, virkeligheden er afhængig af det menneske, der betragter den.

Vincent Van Gogh stilleben maleri stilart

Vincent Van Gogh 1853 – 1890. Vase med solsikker, 1888.

Stilleben 1600 –

Stilleben, natura morte (død natur) på fransk, er en foto- og malerteknisk stilart, der viser opsætninger af livløse genstande, uden handling – oftest overdådigt dækkede borde med mad, frugter, glasvaser og blomster. Stilarten bruges af kunstnere, der forsøger at afbillede en opstilling med genstande.

Salvador Dali surrealisme maleri stilart

Salvador Dali 1904 – 1989. “Dream caused by the flight of a bee around a pomegranate a second before awakening”, 1944.

Surrealisme 1920 –

Surrealisme betyder på fransk “overvirkelighed”. Surrealismens primære formål er at sætte gang i en tankestrøm, der åbner op for en forskruet virkelighed. Ved at forbinde drømme og virkelighed skabes en ny verden. Surrealisme minder om en blanding mellem drøm og virkelighed

Surrealistiske malerier er som regel realistisk malet, men de fysiske love er ophævet og motivet bliver derfor et mix mellem fantasi og virkelighed.